I WANT TO KEEP UP TO DATE AND HEAR MORE FROM YOU!
I WOULD LIKE TO BE PERSONALLY CONTACTED BY AN ID BBN SPECIALIST
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
CONTACT US

ID BBN BLOG

Matti Aalto-Setälä

Matti Aalto-Setälä

Digitalisaation keskipisteessä oleva Matti kirjoittaa näkemyksistään tämän päivän markkinoinnista. Matti auttaa päivätyönään Suomen parhaita yrityksiä modernin markkinoinnin ihmeellisessä maailmassa. Yötyönään hän vetäytyy studioonsa musiikin vielä ihmeellisempään maailmaan. Ennen vanhaan markkinoinnissa ei ollut kyse teknologiasta – eikä ole nytkään. Kaiken keskiössä on asiakas ja hänen tunteensa. Asiakkaiden kokemus on pyhä asia.

Being at the center of digitalization, Matti writes about his views on today’s marketing. In his day job Matti helps top Finnish companies succeed in the marvelous world of modern marketing. During night time, he retreats to his studio to engage in the even more wonderful world of music.

Previously marketing was not about technology - nor is it today. At the heart of everything is the client and his or hers feelings. The customer's experience is a sacred thing.

RECENT POSTS FROM AUTHOR

#PowerAW – an inspirational get-together for modern marketers

#PowerAW – an inspirational get-together for modern marketers

The marketing automation idea group, also called Power After Work, starts with a new concept this fall. Come meet us every last Friday of the month at 4 pm in Helsinki to discuss Marketing Automation! Do you work with marketing automation and want to grow and develop as a modern marketer? PowerAW is...

Read the article